نشست خبری معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران

۱۹ اَمرداد ۱۳۹۵
ظهر سه شنبه 19 مرداد نشست خبری معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/9x5