پردیس های فرهنگی شهرداری تهران در مسیر راهپیمایی روز قدس

۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
مناطق هشت و شانزده شهرداری تهران با برپایی پردیس های فرهنگی در مسیر راهپیمایی روز قدس میزبان نمازگزاران پایتخت بودند.
محمد رضا کریمی - محمدرضا عبدالطیفی
https://www.tehranpicture.ir/u/j4f