حضور پرسنل خدمات شهری در مسیر راهپیمایی روز قدس

۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
پرسنل خدمات شهری شهرداری تهران همچون سایر راهپیمایی های پایتخت با پایان یافتن تجمع نمازگزاران اقدام به نظافت و جمع آوری زباله های باقی مانده از راهپیمایی کردند.
علیرضا برهانی
https://www.tehranpicture.ir/u/j4e