ضیافت افطار پاکبانان در منطقه 8

۳۰ فروردین ۱۴۰۱
شامگاه سه شنبه 29 فروردین ماه 1401 ضیافت افطار پاکبانان شهرداری منطقه 10 با حضور جمعی از نیروهای خدوم پاکبان این منطقه برگزار شد.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/j2R