ضیافت یک هزار نفری افطار شهرداری منطقه 10

۳۰ فروردین ۱۴۰۱
شامگاه دوشنبه 29 فروردین ماه 1401 ضیافت یک هزار نفری افطار شهرداری منطقه 10 ویژه تکریم پاکبانان برگزار شد.
محمد رضا قمری
https://www.tehranpicture.ir/u/j2P