بازدید خبرنگاران از بوستان های مادر و کودک

۲۹ فروردین ۱۴۰۱
بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱، خبرنگاران و اصحاب رسانه در حضور محمد علی مختاری مدیر عامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران از بوستان های مادر و کودک در مناطق ۱۴ و ۱۰ بازدید کردند.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/j2J