بی قانونی؛ مهمان ناخوانده

۲۲ فروردین ۱۴۰۱
مشاهدات معمولی در کوچه و خیابان ها نشان می دهد که برچسب های تبلیغاتی روی در و دیوار خانه ها و مغازه ها و حتی کفپوش پیاده راه ها جاخوش کرده اند و باعث بوجود آمدن ناهنجاری های بصری در مناظر شهری و آزار شهروندان می شوند.این در حالی است که در ماده 92 قانون شهرداری آمده است که شخص حقیقی یا حقوقی که این تخلف را مرتکب شود به 2 تا 18 میلیون تومان جریمه محکوم می شود.
شایان محرابی-فرزام طایفه
https://www.tehranpicture.ir/u/j0u