افتتاح ایستگاه مترو سهروردی

۱۸ اَمرداد ۱۳۹۵
صبح دوشنبه 18 مرداد مراسم افتتاح ایستگاه مترو سهروردی با حضور شهردار تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/6ww