جشن روز طبیعت در بوستان تمدن

۱۳ فروردین ۱۴۰۱
در روز طبیعت و مصادف با 13 فروردین ماه، خانواده های تهرانی و مسافران نوروزی با حضور در بوستان تمدن، این روز را گرامی داشتند
محمدرضا عبدالطیفی
https://www.tehranpicture.ir/u/iBS