جشن روز جمهوری اسلامی میدان نبوت

۱۲ فروردین ۱۴۰۱
صبح روز پنجشنبه ١٢ فروردین ١٤٠١ ویژه برنامه جشن روز جمهوری اسلامی در میدان نبوت تهران به همت شهرداری منطقه ٨ برگزار شد.
محمدرضا عبدالطیفی
https://www.tehranpicture.ir/u/iBI