روز طبیعت در اراضى عباس آباد

۱۳ فروردین ۱۴۰۱
در روز طبیعت و مصادف با 13 فروردین ماه، خانواده های تهرانی و مسافران نوروزی با حضور در اراضی عباس آباد، این روز را گرامی داشتند .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/iBC