بازدید معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از مرکز ارتباطات شهرداری تهران

۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵
بازدید دکتر مجتبی عبداللهی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران یکشنبه 17 مرداد انجام شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/8P3