روز جمهوری اسلامی ایران در برج میلاد

۱۲ فروردین ۱۴۰۱
بعد از ظهر روز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، ویژه برنامه روز جمهوری اسلامی ایران با اجرا برنامه های فرهنگی و توزیع ۱۴۰۱ عدد بادکنک به رنگ پرچم جمهوری اسلامی ایران و حضور شهروندان تهرانی و مسافران نوروزی در برج میلاد تهران برگزار شد.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/iBo