مقبره الشهدا اصحاب رسانه

۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵
مقبره الشهدا اصحاب رسانه به بهانه ی روز خبرنگار
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/7ff