ورزش زورخانه ای در نوروزگاه فرهنگ و ملل پارک ملت

۱۰ فروردین ۱۴۰۱
در نکوداشت آیین جوانمردی و سنت پهلوانی، ورزش سنتی و زورخانه ای ویژه برنامه اى در نوروزگاه فرهنگ و ملل منطقه 3 با حضور مرشد زرشگیان، قهرمانان، باستانی کاران و پهلوانان نامی و مدال آور کشور در پارک ملت برگزار شد.
علی کریمی
https://www.tehranpicture.ir/u/iAu