اجرای کارناوال نوروزی لبخند بهار در بازار تهران

۵ فروردین ۱۴۰۱
عصر امروز جمعه پنجم فروردین 1401 کارناوال نوروزی لبخند بهار به همت سازمان ورزش شهرداری تهران در بازار بزرگ تهران اجرای برنامه کرد.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/iyF