جشنواره نوروزی در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

۴ فروردین ۱۴۰۱
با آغاز تعطیلات عید١٤٠١ ، جشنواره نوروزی در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد در حال برگزارى است و شهروندان تهرانى و مسافرانى که پایتخت را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده اند از این جشنواره استقبال گرمى میکنند.
نیما بزرگمهری
https://www.tehranpicture.ir/u/iyh