اجرای کارناوال نوروزی لبخند بهار در بوستان دانشجو

۳ فروردین ۱۴۰۱
کارناوال نوروزی لبخند بهار عصر امروز پس از اجرای برنامه در بوستان دانشجو به سمت تالار وحدت شادپیمایی کرد.
محمد دلکش
https://www.tehranpicture.ir/u/iya