لحظه سال تحویل در حرم امام زاده صالح(ع)

۲۹ اسفند ۱۴۰۰
مراسم تحویل سال ۱۴۰۱با حضور جمعی از مردم در امامزاده صالح(ع) برگزار شد.
محمد دلکش
https://www.tehranpicture.ir/u/ixX