نورافشانی نوروزی در پل طبیعت

۲۹ اسفند ۱۴۰۰
همزمان با آغاز سال نو و سده جدید مراسم نور افشانی نوروزی به همت منطقه فرهنگى گردشگرى اراضى عباس آباد در پل طبیعت پایتخت انجام شد.
حمید رضا درجاتی - نیما بزرگمهری
https://www.tehranpicture.ir/u/ixW