تجلیل و تکریم مادران شهید در منطقه هشت

۲۴ اسفند ۱۴۰۰
مراسم تجلیل از مادران شهدای منطقه هشت تهران صبح روز دوشنبه 23 اسفند 1400 با حضور معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تهران و شهردار منطقه هشت برگزار شد.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/iwo