گرامیداشت سرو قامتان شهید سلامت در منطقه ۸

۱۵ اسفند ۱۴۰۰
گرامیداشت سرو قامتان شهید سلامت در منطقه ۸ با حضور فاطمه تنهایی شهردار منطقه و خانواده شهدای مدافع سلامت با کاشت و غرس نهال در بوستان آب برگزار شد.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/ir1