شیطون بازارِ خلازیر تهران

۱۶ اَمرداد ۱۳۹۵
شیطون بازار در خیابان خلازیر منطقه نوزده که این روزها اسمش شده "سهیل" سالهاس که دایر است و روزانه صدها نفر خریدار و فروشنده محلی است برای خرید و فروش لوازم و اجناس دست دوم به آن رفت و آمد می کنند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/24s