چهارمین دوره انتخابات شورایاری محلات شهر تهران-۲

۲۲ اسفند ۱۳۹۳
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/7ej