بی قانونی؛ پلاک های مخدوش

۸ اسفند ۱۴۰۰
از صبح روز شنبه سی ام بهمن ماه 1400 طرح ساماندهی و انضباط بخشی تردد موتور سیکلت سواران در شهر تهران به اجرا درآمده است. طرحی که پلیس امیدوار است با اجرای آن بتواند تخلفات موتورسیکلت سواران نظیر عبور از پیاده‌رو و خط ویژه، حرکت یک طرفه، حمل بار غیرمتعارف، مخدوش کردن پلاک و ... را تا حد زیادی کاهش دهد.
سعید ربیعی
https://www.tehranpicture.ir/u/inM