طرح ساماندهی بازار اجناس دست دوم خلازیل

۴ اسفند ۱۴۰۰
با توجه به حضور نابسامان فروشندگان اجناس دست دوم در خلازیل و به دنبال آن ایجاد ترافیک در بزرگراه آزادگان، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با مشارکت شهرداری منطقه 19 تهران، طرح ساماندهی بازار اجناس دست دوم در خلازیل را اجرا می کند. در این طرح 500 غرفه تا پایان سال تحویل فروشندگان می گردد. در روز چهارشنبه، 4 اسفند ماه 1400، مهدی هدایت شهردار منطقه 19 شهر تهران از روند آماده سازی بازار مرکزی اجناس دست دوم خلازیل بازدید به عمل آوردند.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/im7