مسیر دوچرخه سواری بوستان گفتگو

۲ اسفند ۱۴۰۰
امروزه تهران به یکی از شلوغ ترین شهرهای دنیا تبدیل شده است, شهری که ترافیک های فراوانش ساعت های زیادی از عمر ما را به هدر می دهد.شهرداری تهران به منظور ترویج فرهنگ دوچرخه سواری, با احداث کیلومترها مسیر دوچرخه سواری در سطح شهر راحتی را برای شهروندان به ارمغان آورده است. کارگردان هنری: فریدون قربانی
مسیر دوچرخه سواری بوستان گفتگو
https://www.tehranpicture.ir/u/ilw