دکان خواربار فروشی‎

۱۶ اَمرداد ۱۳۹۵
در سال هایی نه چندادن دور دکان های خواربار فروشی تامین کننده اصلی مایحتاج مردم همچون برنج ، روغن و ... بودند ولی کم کم با ورود محصولات بسته بندی و کارخانه ای که نیاز به نگهداری در یخچال ها دارند این مغازه ها جای خود را به سوپر مارکت های مدرن دادند .
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/3pr