خانه استاد معین

۲۷ بهمن ۱۴۰۰
این مجموعه متشکل از دو خانه قدیمی استاد محمد معین(مولف فرهنگ معین و وارث علامه دهخدا در جمع آوری لغتنامه دهخدا) و پدر همسر ایشان استاد امیر جاهد(شاعر و تصنیف ساز) است که از سال 1385 توسط شهرداری تهران خریداری شد
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/ifU