تولد 10 سالگی آژانس عکس تهران

۲۶ بهمن ۱۴۰۰
آژانس عکس تهران به عنوان یک مجموعه رسانه ای تخصصی در حوزه عکس شهری از سال 1390 و بعنوان یک بخش از مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران آغاز به کار کرده تا رسالت اولیه خود که پوشش تصویری وقایع مهم شهرداری تهران و در الویت دوم نگاهی نو به حوزه عکاسی شهری بود را انجام دهد.
تولد 10 سالگی آژانس عکس تهران
https://www.tehranpicture.ir/u/ieZ