تجدید پیمان خبرنگاران تهرانی با شهدای رسانه

۱۵ اَمرداد ۱۳۹۵
در آستانه ی روز خبرنگار تجدید پیمان خبرنگاران تهرانی با شهدای رسانه به میزبانی شهرداری منطقه شش تهران انجام شد، معاون مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و جمعی از مدیران و خبرنگاران شهری نیز حضور داشتند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/5dt