گذر مستوفی

۱۴ اَمرداد ۱۳۹۵
گذرها معابری بودند که محلات مختلف شهر قدیم را به هم متصل می‌کردند. از گذرهای معروف تهران که تا امروز نیز نام آنها بین مردم رواج دارد می‌توان گذر امامزاده یحیی، گذر تقی‌خان، گذر حمام خانم، گذر حمام میرزا ولی و گذر حمام نواب را نام برد. گذرهای دانگی، دباغخانه، سرپولک، قلی، مروی، مستوفی، مهدی موش، میرزا محمود وزیر، نوروزخان و لوطی صالح از دیگر گذرهای قدیمی تهران به شمار می‌روند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/3td