کمپین هنرمندان و ورزشكاران آسایشگاه کهریزک

۱۴ اَمرداد ۱۳۹۵
به مناسبت 44 سال تاسیس موسسه خیریه کهریزک و مراقبت از 2500نفر سالمند، معلول و بیمار ام اس کمپین هنرمندان و ورزشکاران به جهت معرفی موسسه کهریزک و روحیه دهی به جمعیت هدف و معرفی موسسه به دیگر هنرمندان و ورزشکاران تاسیس شذ.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/7fd