هوای پاک در دهه فجر

۱۷ بهمن ۱۴۰۰
کیفیت هوای پایتخت یکشنبه 17 بهمن 1400 از لحاظ غلظت آلایندگی ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص لحظه‌ای 48 در شرایط پاک قرار دارد.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/aC5