بازدید شهردار منطقه 21 از کارخانه ارج

۶ بهمن ۱۴۰۰
صبح امروز چهارشنبه 6 بهمن 1400 حسین کاشانی پور شهردار منطقه 21 از کارخانه قدیمی ارج بازدید کرد.
علی گلدوز
https://www.tehranpicture.ir/u/250