جلسه مدیران سازمان پسماند با UNDP

۲۸ دی ۱۴۰۰
عصر سه شنبه 28 دی ماه 1400 جلسه مدیران سازمان مدیریت پسماند با برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) برگزار شد.
علیرضا برهانی
https://www.tehranpicture.ir/u/2te