دویست و هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران

۱۲ اَمرداد ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 12 مرداد دویست و هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد
https://www.tehranpicture.ir/u/5sr