تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه

۲۳ دی ۱۴۰۰
تور بازدید عکاسان از مجتمع پردازش و دفع زباله آرادکوه، پنجشنبه 23 دی ماه 1400 برگزار شد.
علیرضا برهانی
https://www.tehranpicture.ir/u/7ez