پله اول تا پله هشتم خیابان ولیعصر(عج)‎

۱۲ اَمرداد ۱۳۹۵
خیابان ولیعصر جاذبه های زیادی در خود قرار داده و از جمله آن ها راه پله هایی است که در حال حاضر از کوچه ی پله اول تا کوچه پله هشتم نام گذاری شده اند . اگر اهل پیاده روی باشید و در خیابان ولیعصر(عج) با لاتر از خیابان شهید بهشتی مشغول قدم زدن گردید ، راه پله ای یک متری با شیب زیاد می بینید که معروف است به کوچه پله اول و به همین شکل راه پله ها با زیاد شدن عرض و ارتفاع شان تا محدوده ی تقاطع اتوبان شهید همت ادامه دارد .
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/2oc