نشست خبری تهران 230

۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵
ظهر دو شنبه 11 مرداد نشست خبری تهران 230 با خضور دکتر گیل آبادی و شهرداران مناطق 11 و 17 در محل شهرداری منطقه 17 برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/6d3