بازدید شهردار منطقه 21 از گروه صنعتی برنز

۱۴ دی ۱۴۰۰
حسین کاشانی پور شهردار منطقه۲۱ به همراه مدیران منطقه در بازدید از گروه صنعتی برنز از نزدیک در جریان مشکلات آن قرار گرفت و تصمیمات مشترکی در جهت رفع مشکلات در چارچوب ضوابط و مقررات مدیریت شهری اتخاذ شد.
علی گلدوز
https://www.tehranpicture.ir/u/2k3