تهرانگردی بانوان مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری

۲۶ فروردین ۱۳۹۴
تهرانگردی بانوان مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداریبه مناسبت هفته زن روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه برگزار گردید .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/6vk