شکوه بدرقه در شهر

۱۳ دی ۱۴۰۰
دوسال پیش در چنین روزهایی تهران آماده بدرقه پیکر شهید سردار سلیمانی و همرزمانش می شد که این مراسم با شکوه هرچه تمام تر برگزار شد و صحنه های بی بدیلی را خلق کرد؛ این گزارش تصویری گوشه ای از این شکوه بدرقه را به تصویر کشیده است.
https://www.tehranpicture.ir/u/4p1