جلسه تعیین سازوکار در بخش آسیب های اجتماعی

۱۱ دی ۱۴۰۰
جلسه تعیین سازوکار در بخش آسیب های اجتماعی با رویکرد معتادان متجاهر با حضور شهردار تهران برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/2s9