نشست هم اندیشی طرح جامع و طرح تحول مدیریت پسماند

۹ دی ۱۴۰۰
نشست هم اندیشی طرح جامع و طرح تحول مدیریت پسماند با حضور معاونین خدمات شهری مناطق 22گانه و شهرداران مناطق 15 و 16 شهر تهران برگزار شد.
علیرضا برهانی
https://www.tehranpicture.ir/u/4wv