مسابقات لیگ برتر شمشیربازی

۸ دی ۱۴۰۰
رقابت‌های لیگ برتر شمشیربازی مردان به مدت سه روز در سالن افراسیابی تهران برگزار شد. این مسابقات در سه بخش اسلحه سابر، فلوره و اپه برگزار شد و نفرات برتر در هر رشته مشخص شدند.
پرتو جغتائی
https://www.tehranpicture.ir/u/4ay