خیابان ایران

۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵
خیابان ایران یکی از اصیل ترین و قدیمی ترین خیابان های شهر تهران است که ویژگی های خاص آن از جمله اصالت همیشه زبان زد بوده و هست.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/2gl