جلسه بررسی راهکارهای مولد سازی املاک مناطق

۲۷ آذر ۱۴۰۰
جلسه بررسی راهکارهای مولد سازی املاک مناطق صبح روز شنبه 27 آذر 1400 با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعی از معاونین و مدیران شهری برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/68r