روز آخر و مراسم اختتامیه اسکی رو چمن جوانان جهان

۱۰ اَمرداد ۱۳۹۵
روز آخر و مراسم اختتامیه اسکی رو چمن جوانان جهان با اهدای جوایز و مدال ها در پیست دیزین تهران به پایان رسید.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/4s4