گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 5

۱۷ آذر ۱۴۰۰
شهرداری تهران با گستردن برگ های زرد درختان در بوستان ها، جلوه ای زیبا از فصل پاییز را در نقاط مختلف شهر به نمایش گذاشته است.
فرزام طایفه
https://www.tehranpicture.ir/u/4f1